Programmet ger en räkneuppgift och siffrorna i svaret. Dra decimaltecknet till rätt plats.
Decimlatecknet blir kvar på den positionen då nästa uppgift ges. Dra det till rätt plats.


Tryck Kolla för att kolla ditt svar.

Du kan skicka ditt resultat per epost till din
lärare genom att klicka på brevsymbolen.

Välj typ av uppgifter som skall göras


 

Klicka när du valt typ av övning

=

 
,
0
1
2
3
4
5
6
7 
  Tecken för inkorrekt svar Tecken för rätt svar
Skicka in ditt resultat


Fortsätt