Programmet ger ett tal samt anvisningar om hur det skall avrundas. Du väljer här hur de anvisningarna skall ges.
Tryck Kolla eller enter-tangenten för att kolla ditt svar.

Du kan skicka ditt resultat per epost till din lärare genom att klicka på brevsymbolen.

Välj typ av uppgifter som skall göras
 
Klicka när du valt typ av övning
 

Avrunda talet

 

 


  Tecken för inkorrekt svar Tecken för rätt svar
 
 
Luntlapp
Skicka in ditt resultat

Fortsätt