Programmet visar en vinkel.
Uppskatta vinkelns storlek och skriv in din gissning i svarsfältet.

Det handlar alltid om gradtal som slutar på noll eller fem.

Klicka på Kolla eller tryck ENTER-tangenten.
Klicka Nästa eller tryck ENTER en gång till för att få nästa uppgift.

Skicka in ditt svar genom att klicka på brevsymbolen och fylla i dina uppgifter.


Klicka när du valt typ av övning


°  Tecken för rätt svar

 
Tecken för inkorrekt svar

Skicka in ditt resultat

Fortsätt