OBS! Programmet klarar inte alltid av att sidan scrollas. Om det blir problem kan du förminska (t.ex. med CTRL + minus) så att du inte behöver scrolla.

Du kan experimentera med symmetri. Du kan välja om det du ritar skall speglas
- i en lodrät linje
- i en vågrät linje
- både i en lodrät och i en vågrät linje
- i en punkt

Välj mus eller pekplatta.


Klicka när du valt typ av övning Klicka när du valt typ av övning