Du kan öva både att pricka in en punkt i koordinatsystemet då du fått kooridnaterna eller ge kooridnaterna för en given punkt.

Tangentbord: du kan flytta mellan x- och y-koordinaten med TAB, mellanslag eller piltangenterna

Pekplatta: klicka där du skall skriva. OBS! Man ser inte var det kommer att komma förrän man skriver.

Skicka in ditt svar genom att klicka på brevsymbolen och fylla i dina uppgifter.

Här kan du välja bort övningar om du inte vill öva alla:

 
 

Välj mus eller pekplatta.

Klicka när du valt typ av övning Klicka när du valt typ av övning

Tecken för rätt svar Tecken för inkorrekt svar Luntlapp
  

()

()


 


Skicka in ditt resultat

Fortsätt