Du får ett bråk att förlänga eller förkorta eller att ändra mellan bråkform och blandad form.

Du kan flytta mellan heltal, täljare och nämnare med ENTER, TAB eller genom att klicka i rutan.

Klicka på Kolla eller tryck ENTER-tangenten.
Klicka Nästa eller tryck ENTER en gång till för att få nästa uppgift.

Om du ger fel svar tre gånger i följd på samma uppgift, så får du en möjlighet att lunta genom att klicka på en luntlapp. Om du öppnar luntlappen, så räknas inte den uppgiften alls.

Du kan skicka ditt resultat till din lärare genom att klicka på brevsymbolen och sedan fylla i ditt namn och lärarens epost.


Här kan du välja bort övningar:


 
 
 
 

Klicka när du valt typ av övning


 
 
 
 
 =     Luntlapp
Tecken för rätt svar Tecken för inkorrekt svarSkicka in ditt resultat

Fortsätt