Programmet ger ett problem i textform. Välj det alternativ som beskriver situationen.

Tryck Kolla eller enter-tangenten eller klicka en gång till på det rätta alternativet för att kolla ditt svar.

Du kan skicka ditt resultat per epost till din lärare genom att klicka på brevsymbolen.

Klicka när du valt typ av övning 
 
 
 
 
 
 
Luntlapp Tecken för inkorrekt svar Tecken för rätt svar
Skicka in ditt resultat

Fortsätt